Belarmendi Mendiko Nekazaritza, S.L. Alkiza Plaza 3, 20494 Alkiza (Gipuzkoa)   
Tel.: 943691250, Fax.: 943691250 belarmendi@belarmendi.net   
Erabiltzailea    
Pasahitza  
Baserritarrentzat
BELAR LANAK**  
Bolako fijoa
6,20 €*
Belar hondua
3,10 €*
Eskuz ebakitzea
47,80 €/orduko*
Makinaz ebakitzea
44,45 €/orduko*
Rotoenpakatzea
39,55 €/orduko*
Enzintatzea
36,15 €/orduko*
Garraiatzea 43,15 €/orduko*
   
   
   
* BEZ-a: %10a barne  
**Irteera (BEZ-a: %21) 20,00 €/orduko
EREITE LANAK**  
Ereite zuzena 31,00 €/orduko*
Ereite konbentzionala 31,00 €/orduko*
Ereite konbentzionalean gainerako lanak 26,00 €/orduko*
   
BESTELAKO LANAK**  
Makinarekin ximaurra kargatzea 48,00 €/orduko*
Makinarekin esolak sartzea 48,00 €/orduko*
Sulfatatze lanak 46,65 €/orduko*
Eskuzko desbrozaketa lanak 33,00 €/orduko*
Udaletxeentzat
  orduko BEZ* Guztira
orduko
Mekalak zerbitzua 48,00 8,64 56,64
Desbrozaketa zerbitzua 46,65 8,40 55,05
Eskuzko desbrozaketa zerbitzua 33,00 5,94 38,94

* BEZ-a: %21a.
© copyright 2004 Tolomendi
Lege azalpena | Diseinu eta garapena. Quick-en eskutik.
Bazkideak:
TOLOMENDI, BEHEMENDI eta DEBA GARAIA