Belarmendik ematen dituen zerbitzuak hiru multzotan biltzen dira:

1.- Arto forrajeroaren inguruko lanak
2.- Belar lanak
3.- Belardien hobekuntzak

Arto forrajeroaren inguruko lanak
Multzo honen barruan artaberdea erein eta biltzeko zerbitzuak sartzen dira: honen barruan artoa modu konbentzionalean nahiz zuzenean ereiteko zerbitzuak eskaini eta laguntzen dira.


Belar lanak

Belarra biltzeko zerbitzuak: belarra moztu, bolak egin, plastikoan bildu eta garraiatu


Belardien hobekuntzak

Belardiak hobetzeko zerbitzuak: goldatu, area pasa, lurpea landu, erein eta tratamenduak emateko lanak.


Honekin batera, baserri bideen mantenimentua eta garbiketa zerbitzuak eskeintzen dira; hala nola, desbrozaketa zerbitzua.